Targ Śniadaniowy 2022 – formularz informacyjny

  Charakter działalności firmy:

  WytwórcaDystrybutorGastronomiaFood truckStoisko mobilneUsługi, produkty niespożywcze

  OFERTA WYSTAWCY

  menu* / produkty / usługi / opis aktywności
  (prosimy o wpisanie wszystkich produktów / usług z Państwa oferty gramatury oraz cen brutto)


  *DLA GASTRONOMII – w menu wymagana minimum 1 pozycja stricte śniadaniowa.
  Nie akceptujemy sprzedaży alkoholu i napojów na stoiskach gastronomicznych.


  Urządzenia i ich pobór prądu

  (np. bemar, lodówka, czajnik itd. oraz wartość w jednostce Wat / kW)


  Preferowana lokalizacja


  1. W jakich terminach jesteście dostępni, a które terminy są wykluczone? (weekendy kwiecień-październik) *



  2. Opis działalności firmy: *



  3. Rodzaj prowadzonej działalności: *



  4. Zakładana wielkość stoiska i jego cechy główne: *



  5. Miejsca dostępności Państwa oferty (targi, sklepy itd.): *



  6. Aktualne badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych? *



  7. Link do WWW: *



  8. Link do profilu Facebook i Instagram: *



  9. Od kiedy firma funkcjonuje na rynku? *




  Prosimy o załączenie zdjęć prezentujących produkty i stoisko.<








  Przesłane zgłoszenia będą rozpatrywane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.

  Informujemy, iż wysłanie formularza informacyjnego nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Targu Śniadaniowym. Służy temu osobny dokument.