Targ Śniadaniowy

PROJEKTOWANIE NA ŚNIADANIE

Wszystkie 22 sierpnia 2017

Cztery najbliższe edycje Targu Śniadaniowego na Żoliborzu połączy wzornictwo – otwarte warsztaty designerskie oraz konkurs „18 kresek” z nagrodami na najlepszy projekt mebla. Patronem wydarzenia jest inwestor budujący osiedle Żoliborz Krasińskiego.

Pierwsza edycja warsztatów i konkursu z cyklu „18 kresek” odbędzie się już w najbliższą sobotę – 26 sierpnia na Targu Śniadaniowym na Żoliborzu, na rogu alei Wojska Polskiego i ulicy Śmiałej. Podczas każdej z czterech edycji odbędzie się warsztat i prelekcja, w trakcie której uczestnicy dowiedzą się, czym powinien się charakteryzować dobry projekt. W arkana nowoczesnego designu chętnych wprowadzi projektant Andrzej Budek ze studia KOTBURY, autor m. in. logo TVP1 oraz słynnego plakatu wyborczego „1989”. Po prelekcji każda dorosła osoba chcąca wziąć udział w konkursie otrzyma materiały papiernicze i przybory do rysowania, by w czasie 30 minut stworzyć z 18 kresek projekt dowolnego mebla. W trakcie każdej z tych edycji konkursowe jury wyłoni i nagrodzi trzy zwycięskie projekty.

kosz

Jury konkursu, składające się z przedstawicieli: Targu Śniadaniowego oraz projektanta Andrzeja Budka każdorazowo wybierze 3 najlepsze projekty. Dla ich autorów przewidziano atrakcyjne nagrody: designerskie krzesła oraz kosze piknikowe z flagowymi i wyselekcjonowanymi produktami od wybranych Wystawców z Targu Śniadaniowego. Dodatkowo, podczas czwartej edycji konkursu, jeden z nagrodzonych projektów zostanie wyłoniony także dzięki głosom internautów – użytkownicy Facebooka wybiorą najlepszą ze zgłoszonych prac konkursowych.

targ plakat B2_budimex__18_kresek

Dzięki warsztatom i konkursowi chcemy uwolnić designerskiego ducha w mieszkańcach Warszawy. Nie ma miejsca, które nadawałoby się do tego bardziej niż zielony Żoliborz, dzielnica od lat kojarzona z atmosferą artyzmu i kreatywnymi inicjatywami – uważa Andrzej Miś, rzecznik prasowy Budimeksu Nieruchomości.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich gości odwiedzających żoliborski Targ. Nagrody w postaci designerskich krzeseł i koszy piknikowych będą czekać na zwycięzców konkursu Biurze Sprzedaży inwestycji Żoliborz Krasińskiego przy ul. Krasińskiego. Zaplanowano 4 edycje konkursu „18 kresek”: 26 sierpnia oraz 9, 16 i 23 września. Udział w konkursie jest nieodpłatny i bez zapisów, zapraszamy osoby dorosłe.

Program konkursu „18 Kresek”

  • 12:00-12:15        Prelekcja o dobrym projektowaniu – Andrzej Budek, Studio KOTBURY
  • 12:15-12:45        Rysowanie mebli
  • 12:45-13:00        Obrady Jury i wyłonienie zwycięzców

Więcej o konkursie znajdziecie na stronie Targu Śniadaniowego na Facebooku.

 

Regulamin Konkursu „18 kresek”

1. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

2. Konkurs odbywać się będzie w 4 edycjach – 26 sierpnia, 9, 16 i 23 września podczas Targu Śniadaniowego na Żoliborzu (róg alei Wojska Polskiego i ulicy Śmiałej).

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które w wyżej wymienionych dniach odwiedzą Targ Śniadaniowy na Żoliborzu.

4. W ramach konkursu odbędzie się  15-minutowa prelekcja o designie, prowadzona przez Andrzeja Budka – projektanta i właściciela Studia KOTBURY, a także część warsztatowa trwająca 30 minut.

5. Podczas części warsztatowej, każdy z uczestników otrzyma przybory do rysowania – zadaniem uczestników będzie stworzenie w ciągu 30 minut projektu dowolnego mebla za pomocą 18 linii.

6. Ramowy program wydarzenia:

  • 12:00-12:15        Prelekcja o dobrym projektowaniu – Andrzej Budek, Studio KOTBURY
  • 12:15-12:45        Część warsztatowa: projektowanie mebli z 18 kresek
  • 12:45-13:00        Obrady Jury i wyłonienie zwycięzców

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w terminie i godzinach wydarzenia, a także odwołania lub przeniesienia konkursu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.

8. W czasie każdej edycji Jury wyłoni trzy zwycięskie projekty. Autorzy nagrodzonych prac, w zależności od zajętego miejsca w konkursie, otrzymają designerskie krzesło i/ lub kosz. Zwycięskie prace wyłoni Jury w składzie:

– przedstawiciel Targu Śniadaniowego

– Andrzej Budek

9. Nagrodami w konkursie są wiklinowe kosze piknikowe z produktami od wybranych wystawców z Targu Śniadaniowego oraz designerskie krzesło autorstwa Andrzeja Budka. Nagrody dla uczestników trzech pierwszych edycji za zajęcie:

I miejsca to kosz + krzesło

II miejsca to kosz + krzesło

III miejsca to krzesło

Nagrody dla uczestników czwartej edycji:

I miejsce – kosz + krzesło

II miejsce – kosz + krzesło

III miejsce – krzesło

10. Po 4 edycjach konkursu na Targu Śniadaniowym, Zostanie przyznana także NAGRODA PUBLICZNOŚCI. Do Nagrody publiczności zostaną zgłoszone wszystkie prace stworzone podczas Konkursu, a zwycięzcę wyłoni głosowanie na Facebooku.

11. Nagrody zostaną przekazane autorom zwycięskich prac po zakończeniu konkursu w Biurze Sprzedaży Inwestycji Żoliborz Krasińskiego przy ul. Krasińskiego. Termin odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcami.

12. Nie ma możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny ani na inne przedmioty.

13. W przypadku gdy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnej osobie lub anulowania jej.

14. Autorzy prac stworzonych w konkursie zgadzają się na publikację swoich projektów na stronie internetowej, profilu na Facebooku oraz w innych materiałach promocyjnych przez Targ Śniadaniowy oraz Budimex Nieruchomości.

15. Prawa autorskie do stworzonych prac podczas konkursu „18 kresek” przechodzą na Organizatora.

16. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie targsniadaniowy.pl przez czas trwania konkursu „18 kresek”.

17. Osoba biorąca udział w Akcji akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa powszechnego.